Centrul Medical Tommed

Centrul Medical Tommed

Despre Noi

Centrul Medical Tommed a fost deschis in anul 2014.

Ca rezultat al dorintei managementului si a echipei medicale de a fi cat mai aproape de pacientii nostri si de a fi tratati la standarde superioare, incluzand aici si posibilitatea de a ne trata pacientii in regim de spitalizare de zi.

Ne desfasuram activitatea intr-un sediu modern situat in Bulevardul Carol I, numarul 107, dotat cu aparatura medicala de ultima generatie pentru ca pacientii nostri sa beneficieze de servicii de calitate. In acest sens avem relatii contractuale cu CAS Dolj.

Condiţii de internare pentru pacienţi


INTERNAREA PACIENTILOR

Serviciile medicale spitaliceşti se acordă asiguraţilor pe baza urmatoarelor acte:

 • actul de identitate;
 • biletul de internare semnat de medicul specialist din ambulatoriu sau medicul de familie (in perioada de valabilitate ceruta de dispozitiile CNAS conform Contractului Cadru);
 • cardul de sanatate/adeverinta inlocuitoare de la CJAS;
 • dovada calitatii de asigurat prin adeverinta de la locul de munca cu mentiunea ca s-a platit contributia la C.A.S., adeverinta eliberata de CJAS de domiciliu sau cupon de pensie. Calitatea de asigurat va fi verificata la Biroul de Internari/Externari prin accesarea site-ului www. cnas.ro;


EXTERNAREA PACIENTILOR

Externarea pacientilor de pe sectie se face la recomandarea medicului curant conform evolutiei starii de sanatate a pacientului.


La externare pacientul primeste urmatoarele documente

 • biletul de externare/scrisoarea medicala in cel putin 2 exemplare, cu una din copii urmand a se prezenta la medicul de familie și/sau medicul curant specialist din ambulatoriu pentru inregistrare, alta pentru serviciile de asigurare a continuității îngrijirilor, pentru cazurile care necesită o monitorizare continuă imediat după externare si eliberarea eventualelor retete medicale sau prelungiri ale concediilor medicale;
 • reţetă medicală gratuita, compensată sau simplă după caz;

Urmărirea pentru o perioadă de timp, în condiţii ambulatorii, a pacienţilor externaţi

 • pacientul diagnosticat cu o afecţiune cronică este înregistrat în registrul de internări.
 • se elibereaza scrisoarea medicală către medicul de familie cu menţionarea afecţiunii cronice şi planul de tratament.
 • se va menţiona necesitatea înregistrării pacientului în registrul de boli cronice şi monitorizarea acestuia.
 • se va indica obligativitatea prezentării la medicul de familie cu documentele eliberate de spital.

Pacientul va primi informaţii despre:

 • afecţiunea de care suferă/ posibile complicaţii;
 • planul de tratament;
 • obligativitatea respectării indicatiilor de tratament şi regim igieno-dietetic;
 • prezentarea de urgenţă la medic la orice semn de agravare a bolii.

Programari Online

Programarile online au fost epuizate. Va rugam sa va programati telefonic la numarul 0351 415

Accesul mass-media in spital se face in conformitate cu prevederile:

Legii nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificarile si completarile ulterioare.
Ordinului ministrului sanatatii nr. 1410/2016 privind normele de aplicare ale Legii drepturilor pacientului.

 • Legatura dintre spital si mass media este asigurata de Purtatorul de cuvant al spitalului, desemnat prin decizia managerului.
 • Personalul spitalului nu va comunica cu mass-media. Sunt exceptate de la prezenta regulă cazurile în care personalul oferă date/ interviuri legate de profesie, specialitate, noutăți în domeniu, etc.
 • Realizarea unui interviu cu echipa manageriala a spitalului se va realiza doar in urma unei solicitari scrise si doar cu acordul personal al directorul respectiv.
 • Nici un reprezentant al mass-media nu are voie sa patrunda in incinta spitalului, decat cu acordul conducerii, in urma unei solicitari scrise sau telefonice.
 • Reprezentantii mass-media vor fi insotiti pe tot parcursul vizitei.
 • Accesul in spital va fi restrictionat si acordat doar cu avizul sefului de sectie.
 • Filmarea in cadrul spitalului este permisa doar cu acordul conducerii si a persoanelor implicate, respectiv pacientul și medicul curant al acestuia, prin completarea formularului "Acordul pacientului privind filmarea/fotografierea în incinta unităţii sanitare", prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta procedură.

Acces neingradit pentru presa:

 • Cand insotesc o delegatie oficiala, cu acordul acesteia
 • Insotita de manager/ directorul medical

Acordul pacientului privind filmarea/fotografierea în incinta unităţii sanitare


Subsemnatul, ...../(numele şi prenumele pacientului).........., cod numeric personal ........, îmi exprim acordul de a fi filmat/fotografiat în incinta unităţii medicale în scopuri care le exclud pe cele medicale, aceasta fiind dorinţa mea, pe care mi-o exprim în deplină cunoştinţă de cauză.
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │                                                                            │
 │ X ......................                    Data ..../..../.............   │
 │                                                                            │
 │(semnătura pacientului care îşi exprimă acordul pentru filmare/fotografiere)│
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Subsemnatul, ............................................, medicul în grija căruia se află pacientul, sunt de acord ca acesta să fie filmat/fotografiat în incinta unităţii medicale, acest fapt nefiind de natură a dăuna pacientului.
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │                                                                                        │
 │ X ......................                    Data ..../..../.............   │
 │                (semnătura medicului care îngrijeşte pacientul)             │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Extras din Procedura privind accesul mass-media in spital, aprobata de catre managerul Centrului Medical Tommed.

maps-generator